Vul uw toegangscode in en het bijbehorende password.
Klik vervolgens op Login.
 
  toegangscode:  
  password:  
     
 
De Management Questionnaire is een ontwikkelings- en opleidingsinstrument, gebaseerd op de 360° feedback-methode. Het is een vragenlijst die informatie geeft over concreet en observeerbaar gedrag van managers in situaties die voor hun functioneren van belang zijn. De vragenlijst wordt ingevuld door de manager zelf en maximaal negen anderen: één of meer leidinggevenden, één of meer collega’s en één of meer medewerkers. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen adviseren wij in ieder geval uit iedere categorie iemand te vragen feedback te geven: dus én een leidinggevende én een collega én een medewerker. Daarnaast geldt natuurlijk dat hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe completer het beeld wordt. Wilt u gebruik maken van de Management Questionnaire dan kunt u contact opnemen met bureau Flohr & Verheijen