Ingenieur m/v
Geachte Mevrouw, Geachte Heer,
Geachte Ingenieur,

Deze studie past in het kader van een door het Europees Sociaal Fonds gesteund project. Via een vragenlijst willen wij uw ervaring als ingenieur toetsen. Wat zijn volgens u belangrijke competenties voor een ingenieur, welke factoren zorgen ervoor dat een ingenieur (niet) doorstroomt of het ingenieursberoep verlaat?
Dit onderzoek is volledig anoniem, u hoeft nergens uw naam te vermelden. Uw privacy is dus optimaal beschermd. Vanzelfsprekend is uw medewerking aan dit onderzoek erg belangrijk: hoe meer ingenieurs de vragenlijst invullen, hoe krachtiger en waardevoller het resultaat. We hopen daarom op uw medewerking.
Het invullen van de vragenlijst vraagt ongeveer ruim een kwartier. U dient de vragenlijst in één keer in te vullen en daarna alle gegevens door te zenden via de 'klaar en verzenden' toets onderaan.

Ans Hoydonckx
Mede namens de project-promotoren Prof. Dr. Ir. Jos Vander Sloten en Prof. Dr. Veerle Draulans
De interviewperiode is afgelopen. De vragenlijst is gesloten
Dit project wordt ondersteund door:

oproep survey i.s.m.
Vrouw én Ingenieur is een uniek denknet binnen de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging. Het biedt een netwerk aan waarbinnen vrouwelijke ingenieurs hun persoonlijke groei en ontwikkeling kunnen realiseren. Bovendien vestigt Vrouw én Ingenieur de aandacht op specifieke aspecten van de loopbaan, formuleert het nieuwe inzichten en is er ruimte om thema's uit te diepen. Amazone is de naam van het centrum dat in '95 werd opgericht als nationaal trefcentrum voor vrouwen en vrouwenorganisaties en dat zich inmiddels heeft ontwikkeld tot VOV is een vereniging van mensen die beroepsmatig bezig zijn met het leren en ontwikkelen van individuen en organisaties.  Deze  opleidings- en HR-professionals zullen vanuit hun kennis en ervaring reageren op de bevindingen van dit onderzoek en de ontwikkelde tools.  Zij zullen meedenken over competentie-ontwikkeling.  VOV stelt in dit project haar leerforum en haar kennis over virtueel leren ter beschikking. VOV is een vereniging van mensen die beroepsmatig bezig zijn met het leren en ontwikkelen van individuen en organisaties.  Deze  opleidings- en HR-professionals zullen vanuit hun kennis en ervaring reageren op de bevindingen van dit onderzoek en de ontwikkelde tools.  Zij zullen meedenken over competentie-ontwikkeling.  VOV stelt in dit project haar leerforum en haar kennis over virtueel leren ter beschikking.
Katholieke Universiteit van Leuven De Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging Amazone VOV Lerend Netwerk Vlaamse Ingenieurskamer