Op deze pagina staan de digitale vragenlijsten die door bureau Flohr & Verheijen zijn ontwikkeld en toegepast.
Algemene werkwijze voor onze online vragenlijsten staat beschreven in dit pdf-document (download). 
Evaluatie Stagebedrijven
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas 2018
Kwaliteitsmonitor Stagebedrijven ID College Gouda, 2017
Kwaliteitsmonitor Stagebedrijven ID College Gouda, 2016
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas 2017
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas 2016
Kwaliteitsmonitor Stagebedrijven ID College Gouda, 2014
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas 2015
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas 2014
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas, Netwerkschool, 2012
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas, locatie Eindhoven, 2012
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas Boxtel, 2011
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, de eindhovense school, 2011
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas Boxtel, 2010
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas, Boxtel, 2009
Bedrijfstevredenheidsonderzoek, SintLucas Boxtel, 2008
 
 
Organisatieonderzoek
MZ Services, Achterbanraadpleging Pensioenen COR DSV, 2017
Organisatieontwikkelingsscan SintLucas (SLOS2016), 2016
Onderzoek Onderwijzend Personeel, ID College, 2016
Onderzoek Onderwijzend Personeel, ID College, 2015
Onderzoek Onderwijzend Personeel, ID College, 2014
Organisatieontwikkelingsscan SintLucas (SLOS2013), 2013
Organisatieontwikkelingsscan, de eindhovense school, 2011
Organisatieontwikkelingsscan, SintLucas Boxtel, 2011
Organisatieontwikkelingsscan, SintLucas Boxtel, 2009
uitgeverij Thema: Management Questionnaire 
Janssen Cilag: Employee Survey on Career Development
Universiteit van Leuven: Ingenieur M/V
Woningcorporatie Zeeuwland: Onderzoek over Integriteit
 
Tevredenheidsonderzoek
Onderzoek Ouders mbo, SintLucas, 2017
Onderzoek Ouders vmbo, SintLucas, 2017
Studentenonderzoek, ID College Gouda, 2017
Tevredenheid opdrachtgevers, ID College | Werkt, 2016
Instroom Studenten, ID College Gouda, 2016
Tevredenheid opdrachtgevers, ID College | Werkt, 2015
Instroom Studenten, ID College Gouda, 2015
Onderzoek Ouders mbo, SintLucas, 2015
Onderzoek Ouders vmbo, SintLucas, 2015
Studentenonderzoek, ID College Gouda, 2015
IDCollege Arbo dienstverlening, 2014
Studentenonderzoek, ID College Gouda, 2013
Onderzoek Ouders MBO, SintLucas, 2013
Onderzoek Ouders VMBO, SintLucas, 2013
Onderzoek Ouders VMBO, de eindhovense school, 2011
[NH] automatiseringsdiensten: 2010
 
Verkeersonderzoek
Vragenlijst Doorgaand Vrachtverkeer Zelzate en Sas van Gent, 2011
 
Demo vragenlijsten
Demo - Tevredenheid Stagebedrijven
Demo - Schoolevaluatie door Ouders
Demo - Vragenlijst KBO
Demo - Vragenlijst Tevredenheid en Betrokkenheid